استقبال از وزیرخارجه فرانسه؛ دهن‌کجی به ملت

فابیوس، تحریم، ایدز و اینک فرش قرمز!

مسئله اصلی که تلاش شد پس از انتشار خون‌های آلوده به کشورهایی که بعضا حتی یک مورد ابتلای به ایدز در آنها ثبت نشده بود، پنهان نگاه داشته شود کیفیت خون‌گیری و خصوصیات داوطلبین بود.

آخرین اخبار

تبلیغات