شایع ترین علت خونریزی معده

شایع ترین علت خونریزی معده مصرف مسکن ها به ویژه مسکن های ضد التهابی غیر استروئیدی مانند پروفن، آسپرین و دیکلوفناک است.

افرادی که زخم معده دارند بخوانند!

استفاده از fast food و نوشابه‌های گازدار برای افرادی که زخم معده دارند سم است.

آخرین اخبار

تبلیغات