بالغ بر پنج میلیون نفر ساعت آموزش های مهارتی در اصفهان ارائه شد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: در هفت ماه
گذشته سال جاری بالغ بر پنج میلیون و 860 هزار و 719 نفر ساعت خدمات آموزش های مهارتی از سوی این اداره کل داده شد.

آخرین اخبار

تبلیغات