مدیرکل پست استان اصفهان:

تمام مناطق اصفهان تا پایان سال ۹۴ دارای کد پستی ۱۰ رقمی می‌شود

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: طرح پلاک‌کوبی و به‌هنگام‌سازی اماکن شهری با یک میلیون پلاک از شهریور امسال به مرحله اجرا رسیده و تا سال ۹۴ در همه مناطق استان، کدپستی ۱۰ رقمی و پلاک‌های شهرداری نصب می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات