قبض‌های جدید برق را پرداخت نکنید

وزارت نیرو با صدور اطلاعیه مهمی اعلام کرد: قبض های جدید برق که طی روزهای اخیر صادر شده است، از درجه اعتبار ساقط است.

واکنش وزارت خارجه آمریکا بعد از 13 آبان

صدای دلگرم کننده از جانب دولت جدید ایران را می آزماییم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در رابطه با تحریم ها گفت: دولت معتقد است که «تحریم‌ها باید با راهبرد مذاکرات ما هماهنگ باشد»

گزارش معینی

عملکرد ۶ ساله شهرداری حسن آباد جرقویه علیا در یک نگاه

در نشست خبري که با حضور شهردار حسن آباد جرقويه و اعضاي شوراي شهر برگزار شد، آقاي معيني شهردار حسن آباد به مهمترين فعاليت ها و خدمات عمراني و فرهنگي شهرداري در طي شش سال اخير اشاره داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات