معاون سازمان تأمین اجتماعی در اصفهان:

بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی در قالب برنامه ششم پرداخت شود

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت: بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی در قالب برنامه ششم پرداخت شود.

آخرین اخبار

تبلیغات