استاندار اصفهان مطرح کرد

کاهش 400 هزار سفر درون‌شهری با استقرار دولت الکترونیک/ روزانه 3.2 میلیون سفر در شهر اصفهان انجام می‌شود

استاندار اصفهان نسبت به عدم اجرای کامل دولت الکترونیک و عدم هماهنگی و تعامل بین داده‌های دستگاه‌های ذیربط انتقاد کرد و گفت: استقرار دولت الکترونیک در گام اول می‌تواند حدود 400 هزار سفر درون‌شهری را کاهش دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات