دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی درباره زیرمیزی پزشکان

آیت‏‌‏الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه یکی از عیوب جامعه پزشکی زیرمیزی بود و تخلف برخی، احترام کل جامعه پزشکی را خدشه دار کرده بود، گفت: تحریم‌های فراوانی از سوی کشورهای غربی علیه ایران اعمال ‏شد ولی ایران توانست پیشرفت خوبی کند.

آخرین اخبار

تبلیغات