غفلت زدائي و ايجاد فرهنگ زيارت از راه دور از رسالت كاروان هاي زير سايه خورشيد است

مدير عامل بنياد مهدويت و آينده پژوهي اصفهان در نشست با خبرنگاران گفت: غفلت زدائي و ايجاد فرهنگ زيارت از راه دور از رسالت كاروان هاي زير سايه خورشيد است.

آخرین اخبار

تبلیغات