گردش پرچم امام رضا(ع) بر بالین بیماران اصفهانی

آسفالت کم‌عرض و نرده‌های سبز ممتد را که دنبال می‌کنم بوی غریبی‌اش در هر گوشه حس می‌شود، طول راه زرین پیش رویم را نگاه می‌کنم گویی نفس‌های تابستان از این نقطه به شماره افتاده است، فضا حال و هوای جبهه دارد، گوشه‌ای خاکریزها روی هم چیده شده‌اند و کمی آن سو تر چفیه‌ها و پلاکاردهای پارچه‌ای با مضمون خوشامد خودنمایی می‌کنند روی جمله‌ها ناگهان چشمم روی یک عبارت قفل می‌شود با رنگ سبز نوشته شده است «خدام آستان قدس رضوی».

آخرین اخبار

تبلیغات