خداخافظی با زاینده رود تنها تا 3 روز دیگر

معاون بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: طی تعهدی که با کشاورزان بسته شد قرار بود 120 میلیون مترمکعب آب در رودخانه برای کشت پاییزه جاری باشد که این میزان در روز 13 آذر تمام می‌شود و خروجی سد زاینده‌رود به‌طور کامل بسته خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات