مدیر کمیته فرهنگ رسانه اصفهان:

نخستین گروه تخصصی خبر و ارتباطات در اصفهان تشکیل می‌شود

مدیر کمیته فرهنگ رسانه اصفهان از تشکیل و آغاز به کار نخستین گروه تخصصی”خبر و ارتباطات” اصفهان با حضور همه اقشار فعال در این حوزه خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات