استاندار اصفهان؛

توقف کامل برداشت های غیر مجاز حوضه زاینده رود مطالبه اصفهانی هاست/ تنازعات سیاسی مانعی در توسعه استان

استاندار اصفهان زرگرپور با یادآوری تصمیمات گرفته شده درباره واحدهای تولیدی و برنامه خروج از بحران گفت: توازن منطقه ای و تعادل بخشی در بین شهرستان های استان از مهمترین برنامه ها و سیاست های دولت یازدهم است.

آخرین اخبار

تبلیغات