با رای نمایندگان؛

دکترحسن کامران عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات شد

نمایندگان مجلس، حسن کامران را به عنوان عضو ناظر در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات