امینی:

استفاده نادرست از تکنولوژی بحران زاینده‌رود رارقم زد

مدیرعامل کانون خبرگان کشاوزی با اشاره به کاشت درخت بر بالای کوه‌های زاگرس برخلاف روال طبیعت گفت: استفاده نادرست بشر از تکنولوژی بحران حوضه آبی زاینده‌رود را رقم زد.

آخرین اخبار

تبلیغات