رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان؛

کنترل هوشمند برداشت زاینده‌رود عملیاتی نشده است

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: در حال حاضر برخورد با برداشت‌های بی‌رویه و کنترل هوشمند چاه‌های برداشت زاینده‌رود عملیاتی نمی‌شود.

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان؛

400 میلیون مترمکعب آب برای کشت پائیزه کشاورزان اصفهانی اختصاص می‌یابد

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: برای کشت پائیزه کشاورزان اصفهانی در طول سال 600 میلیون مترمکعب آب در بستر زاینده‌رود جاری می‌شود و تعداد نوبت‌های جاری شدن آب هنوز مشخص نیست.

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان:

آبان‌ماه آب برای کشت پائیز کشاورزان اصفهان جاری می‌شود‌

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: هنوز زمان جاری‌ شدن آب قطعی نشده اما آنچه مشخص این است که مانند سال گذشته آب در آبان ماه برای کشت پائیز کشاورزان جاری می‌شود.

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان

‌برداشت‌های بی‌رویه در بالادست زاینده‌رود بدون هیچ نظارتی انجام می‌شود

رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان گفت: متأسفانه در کنار عدم اختصاص حقابه تالاب بین‌المللی گاوخونی، هنوز هم ‌برداشت‌های بی‌رویه از بالادست زاینده‌رود در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعتی، بدون هیچ‌گونه نظارتی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان:

۴۰ درصد آب تحویلی به کشاورزان شرق در مسیر هدر می‌رود/اعتراض کشاورزان نسبت به نحوه آب تحویلی به آنها

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با تاکید بر اینکه ۴۰ درصد آب تحویلی به کشاورزان در مسیر به هدر می رود، گفت: اگر میزان آب تحویلی به کشاورزان شرق را در محل سد زاینده رود محاسبه کنند درصد قابل توجهی از کشت به ثمر نخواهد رسید.

امینی:

انحراف رودخانه‌ها از مسیر طبیعی به خشکی حوضه‌های آبی می انجامد

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی گفت:انحراف رودخانه‌ها از مسیر طبیعی خود از مهمترین عوامل موثر در خشکی حوضه‌های آبی است و حوضه زاینده‌رود از این اقدام غیرکارشناسی صدمات جبران ناپذیری دیده است.

امینی مطرح کرد:

عدم ارتباط خشکی زاینده‌رود به اقلیم/ بستن رودخانه به درخواست کشاورزان

رئیس کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: اقلیم اصفهان از گذشته های دور تاکنون تغییر چندانی نداشته و بر این اساس عدم مدیریت صحیح بیش از کمبود بارندگی در خشکی زاینده‌رود تاثیرگذار بوده است.

آخرین اخبار

تبلیغات