رئیس انجمن خبرگان کشاورزان استان اصفهان:

تونل بهشت‌آباد به نام اصفهان به کام دیگران/ زمین‌های کشاورزی بالادست زاینده‌رود از حق‌آبه اصفهان تغذیه می‌کند

رئیس انجمن خبرگان کشاورزان استان اصفهان با طرح این سؤال که چرا ۲۵۰ میلیون مترمکعب آبی که سهم اصفهان بود به استان دیگر رفته است، گفت: قرار بود ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب به اصفهان بیاید اما به استان‌های یزد و کرمان انتقال داده شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات