پوستر جامعتین خبرگان در اصفهان رونمایی شد + تصویر

پوستر فهرست مورد حمایت جامعتین اصفهان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رونمایی شد.

آخرین اخبار

تبلیغات