توضیحات علی ضیا درباره توهینش به مظلومی

علی ضیاء با انتشار یادداشتی در خصوص فیلم توهینش به مظلومی توضیحاتی را ارائه داده است.

آخرین اخبار

تبلیغات