به بهانه روز خبرنگار؛

باشخصيت ترين شعل دنيا، خبرنگاري است

در جامعه امروز ما، خبرنگاران همچون بسیاری دیگر از اقشار پر تلاش و حساس جامعه دارای عزت و احترامی که شایسته آنان هست نیستند، لذا لازم است رویکرد اجتماع به تولید کنندگان فرهنگ ٬ آگاهی و هنر تغییر کند.

آخرین اخبار

تبلیغات