پروژه جدید خبرنگار ضدانقلاب کلید خورد

علی نژاد پس از ناکامی‌ و نرسیدن به اهداف شوم کمپین “آزادی‌های یواشکی زنان در ایران” و “آوازخوانی یواشکی” ، این بار پروژه جدید خود را با همکاری تلویزیون صدای آمریکا کلید زد.

آخرین اخبار

تبلیغات