پشت‌پرده رفت‌وآمدهای پی‌در‌پی آمریکایی‌ها به ایران چیست؟

برخی اخبار از این حکایت دارد که تاکنون برای تعدادی از مدعوان آمریکایی همایش اصفهان روادید و ویزا صادر شده و یکی از مجلل‌ترین هتل‌های این شهر برای اقامت این افراد رزرو شده است.

معاون امور خبرنگاران اداره کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد

ماجرای ورود خبرنگار اسرائیلی به ایران

معاون امورخبرنگاران اداره کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد با اشاره به تخلف خبرنگار روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، گفت: ما به طور قطع به خبرنگار یک روزنامه صهیونیستی روادید خبرنگاری نمی‌دهیم.

آخرین اخبار

تبلیغات