خبرنگارمسیحی‌ تشریح کرد؛

«مادران حلب» هر روز آرزو می‌کنند فرزندانشان زنده بمانند

تروریست‌ها هم‌اکنون در اطراف شهر حلب و مناطق روستایی آن مستقر هستند و با خمپاره و موشک آسایش مردم حلب را سلب می‌کنند.

هیچ خبرنگاری بدون بیمه نمی‌ماند

یک عضو کارگروه توسعه مطبوعات است، درباره‌ی عملکرد این کارگروه در قبال بیمه خبرنگاران گفت: همان‌طور که از سوی معاونت مطبوعاتی، امسال سال بیمه برای خبرنگاران معرفی شده است، در سال جاری ما روزنامه و نشریه بدون لیست بیمه نخواهیم داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات