دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی

کتاب‌خوانی و پژوهشگری حلقه مفقوده در سیستم آموزشی کشور/ کتاب‌های چاپی و دیجیتال در کنار هم باعث ارتقای سرانه مطالعه خواهد شد

با توجه به تغییرات زیادی که در ساختار نظام آموزشی کشور ایجادشده است ولی متأسفانه این تغییرات به کتاب‌خوانی، پژوهشگری و تعمق بیشتر در منابع منجر نشده است.

آخرین اخبار

تبلیغات