به همت بهزیستی کوهپایه اقدام شد

برگزاری کلاس آموزشی آشنایی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

بهزیستی کوهپایه در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام به برگزاری کلاس های آموزشی کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات