مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

میانگین خانوارهای استان اصفهان ۳.۷ نفر است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: میانگین خانوار جمعیتی استان اصفهان ۳.۷ نفر بوده به این معنی که هر خانوار زیر ۴ نفر جمعیت دارد.

مدیر عامل صندوق بیمه روستائیان:

۲۷ درصد از خانوارهای اصفهان زیر پوشش صندوق بیمه روستائیان هستند

مدیرعامل صندوق بیمه روستائیان، عشایر و کشاورزان گفت: در استان اصفهان از ۲۱۰ هزار خانوار، حدود ۶۰ هزار نفر یعنی ۲۷ درصد از خانوارهای استان زیر پوشش صندوق بیمه کشاورزان هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات