امنیت روانی نیاز ضروری یک جامعه؛

ناامنی روانی خانواده ها، در سایه مصرف گرایی بی حد و حساب

یک بانوی گرامی با مدیریت صحیح هزینه ها و کم کردن مخارج اضافی علاوه بر اینکه به افزایش در آور خانواده کمک می کند برنامه ریزی و الگوی مصرف صحیح را نیز به اعضای خانواده آموزش می دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات