قائم مقام شورای فرهنگی اجتماعی زنان:

حضور زنان در ورزشگاه نه به صلاح زنان و نه به صلاح کشور است

روح افزا گفت: حضور زنان در ورزشگاه ها نه به صلاح زنان، نه به صلاح مردان و نه به صلاح کشور اسلامی است چرا که هم اکنون در ورزشگاه های ما مردان هم گاهی به راحتی نمی توانند حضور داشته باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات