2 بیانیه رسمی خانواده شیخ نمر پس از اعدام آیت الله

خانواده شیخ نمر در پی دفن شیخ نمر در محلی نامشخص،در انتشار نامه هایی خواستار شناسایی محل دفن پیکر شهید نمر و تحویل آن شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات