با حضور پرسنل سپاه ناحیه امام علی(ع) صورت گرفت:

اجرای مرحله دوم طرح مهر ولایت در شرق اصفهان

دور دوم طرح مهر ولایت به همت ایثار گران ناحیه مقاومت بسیج امام علی(ع) در شرق اصفهان اجرا شد.

آخرین اخبار

تبلیغات