شهردار زیار طی دیدار از خانواده شهدای شهر

دور شدن از خط شهدا زمینه ساز مشکلات جامعه است

شهردار زیار در دیدار با خانواده های شهدا گفت: خانواده های شهدا ولی نعمت و برکت جامعه ما هستند. اگر جامعه ما دچار مشکلاتی شده به دلیل این است که از خط شهدا و خانواده های شهدا دور شده ایم.

آخرین اخبار

تبلیغات