مدیرکل زندان‌های استان اصفهان

90 درصد زندانیانی که در زندان‌ها هستند نباید به زندان بیایند

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی استان اصفهان گفت:90 درصد زندانیانی که در زندان‌ها هستند نباید به زندان بیایند اما شرایط باعث این اتفاق شده تا در زندان باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات