۲۵۰ هزار کودک در اصفهان غربالگری شدند

معاون پشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: ۲۵۰ هزار کودک در استان اصفهان مورد غربالگری بینایی و شنوایی قرار گرفتند.

آخرین اخبار

تبلیغات