اثرات سوء مواد مخدر؛

بلای خانمان سوز اعتیاد، آتشی به خانه همسایه انداخت/ تصاویر

مردم 40 ساله معتاد، ساکن یکی از شهرهای شرق اصفهان، بر اثر مصرف مواد مخدر و عدم حالت طبیعی، دو اتاق خانه همسایه را آتش زد.

آخرین اخبار

تبلیغات