فرماندار اصفهان:

خانه ی قرآنی را در روستاها فعال کنیم

فرماندار اصفهان گفت: ظرفیت قرآنی روستاها را شناسایی و نسبت به ساماندهی آنها اقدام بشود.

آخرین اخبار

تبلیغات