سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

کارگاه آموزشی طرح ملی پیشگیری از مصرف مواد مخدر در اصفهان برگزار شد

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: دومین مرحله کارگاه آموزشی طرح ملی پیشگیری از مصرف مواد مخدر(طرح کاج) در اصفهان برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات