شیطانی که میهمان خانه‌هاست

وجود ماهواره در خانواده های ایرانی، زمینه ساز آسیب های فرهنگی و اخلاقی است.

آخرین اخبار

تبلیغات