قائم مقام خانه كشاورز كشور در جمع عزاداران شهر ورزنه/ تصاویر

قائم مقام خانه كشاورز كشور درجمع کشاورزان و عزاداران حسینی شرق اصفهان شرکت کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات