رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

۸ هزار واحد صنعتی در استان اصفهان با مشکل صادرات مواجه هستند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ۸ هزار واحد صنعتی در استان اصفهان، با مشکلات صادرات مواجه هستند و مسئولان باید برای رفع مشکلات این واحدهای صنعتی اقدام جدی انجام دهند.

یک مقام مسوول:

نبود برنامه چالش اصلی صنایع ساختمانی است

نایب رییس انجمن مصالح ساختمانی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: چالش اصلی بخش ساختمان این ست که دولت برنامه مدونی برای این بخش ندارد.

آخرین اخبار

تبلیغات