گفتگو با شهردار شهر هرند:

قول 360 روزه تا اتمام جاده ای که خطرآفرین شد/ دانشنامه تاریخ هرند در آینده ای نزدیک به چاپ می رسد

شهردار شهر هرند گفت: با همکاری اداره راه و شهر سازی استان اصفهان ظرف حداکثر یکسال باند دوم جاده هرند به کوهپایه به اتمام می رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات