رئیس حوزه علمیه اصفهان:

موبایل و ماهواره برخی‌ها به خانه شیطان بیشتر شبیه است

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: بی‌توجهی ما به انجام فریضه نماز باعث شده که موبایل و ماهواره که می‌توان از آنها استفاده درست کرد به خانه شیطان تبدیل‌ شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات