اصفهان میزبان مسابقه جهانی ریاضی «A لیمپیاد» است

خانه ریاضیات اصفهان برای هشتمین سال پیاپی با همکاری موسسه تحقیقاتی «فرودنتال» هلند، مسابقه جهانی ریاضی «Aلیمپیاد» را برگزار می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات