خانه تکانی طلایی پوشان برای موفقیت دوباره

الگوبرداری سپاهان از جوانگرایی ذوب آهن و استقلال خوزستان

مهمترین نکته ای که به نظر می رسد با حضور هر سرمربی چه ایرانی و چه خارجی در تیم سپاهان شکل بگیرد مربوط به جدایی بازیکنان پابه سن گذاشته این تیم است که از لحاظ فوتبالی به نوعی کم کم باید کفش ها را آویزان کنند و جای خودشان را به بازیکنان جوان تر بسپارند.

آخرین اخبار

تبلیغات