با حضور جمعی از مسئولان

کلنگ احداث آکادمی خانه بسکتبال اصفهان به زمین زده شد

با حضور جمعی از مسئولان کلنگ احداث آکادمی خانه بسکتبال اصفهان به زمین زده شد.

آخرین اخبار

تبلیغات