خانه‌های تاریخی اصفهان زیر بار کمبود اعتبار «تخریب» می‌شوند‌

خانه‌های سنتی اصفهان، گنجینه‌ای بی‌مانند هستند اما با ظهور تغییر در جامعه ایران و گرایش به مدرنیته، بسیاری از ساکنان این خانه‌ها را ترک کرده‌ و بسیاری از آن‌ها متروک مانده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات