غلامحسین لطفی: چرا با مافیای سینما برخورد نمی‌شود؟!

واقعیت این است که در کشور ما حدود 1500 بازیگر وجود دارد، اما فقط پنج نفر مدام کار می‌کنند و از این فیلم به فیلم دیگر می‌روند. مافیای بازیگری بیشتر بازیگران را خانه‌نشین کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات