وقتی تاریخ، عزاداری‌های اصفهان را روایت می‌کند

مردم اصفهان نیز مانند شهرهای دیگر کشور هنگام محرم عرض ارادت خود را به سید و سالار شهیدان نشان می‌دهند اما در این میان برخی رسم و رسوم و وجود خانه‌ای تاریخی, عزاداری‌های این شهر را کمی متفاوت کرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات