نگاهی کوتاه به مشکلات زنان شاغل؛

خانه‌ام تو را کم دارد

یک بانوی شاغل باید اولویت را به خانواده‌اش بدهد در غیر این صورت کمبود عاطفی که در خانه ایجاد می‌شود، به هیچ روشی نمی‌توان پر کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات