معراجی ها؛

فلان خانم هنرپیشه که باردار می شود؛ وای برما…

فلان خانم هنرپیشه یا مجری که حامله می شود، می شود تیتر اخبار! ولی اگر مادر ۳ شهید، که ۳ بار داغ جگرگوشه هایش را دیده است، بمیرد، هیچکس خبردار نمی شود!

آخرین اخبار

تبلیغات