معاون وزیر بهداشت مطرح کرد؛

افزایش خانم های قلیانی در کشور/ هزینه های چندهزار میلیاردی سیگار

معاون بهداشت وزارت بهداشت، ضمن تشریح وضعیت مصرف مواد دخانی در کشور، نسبت به افزایش آمار زنان مصرف کننده قلیان در جامعه هشدار داد.

آخرین اخبار

تبلیغات